Make your own free website on Tripod.com

IBONG ADARNA
Home
Meet Your Teacher
PAGPAPALAWAK NG TALASALITAAN
UNAWAIN ANG NILALAMAN
PAGPAPAHALAGA
MALIKHAING GAWAIN
Class Photo Album
In Depth...
New Page Title

Welcome to my class!

      Ang akdang Ibong Adarna ay naglalayong makapagdulot ng inspirasyon sa mga guro at mag-aaral upang pahalagahan at pag-aralan ang isang sining ng Panitikang Pilipino.
      Ang aklat na ito ay isinagawa upang maging isang lunsaran sa paghubog ng ating mga kanataan nagyon at sa darating pang salinlahi.
Inaasahang sa mabuting pamamaraan at matalinong pagsubaybay  ng guro, makakatulong ang aklat na ito sa paglinang at pagpapaunlad ng kasanayan sa pakikipagtalastasan at pagpapayaman ng karanasan ng mga mag-aaral na lubhang kailangan sa pang-araw-araw na pakikisalamuha sa kapwa tao.

Palawakin ang Talasalitaan

Don't forget, we're taking a trip to the Museum of Fine Arts on March 22. You won't need to bring a lunch, but you must have your permission slip signed and with you when you get on the bus
 
Unawain ang Nilalaman

PAGPAPAHALAGA

Clipart of a newspaper; Size=234 pixels wide

Here I might mention a story in the news that pertains to my subject and solicit opinions from the class. Or I might ask a question about material we covered in class, for example:

This week we read a great short story. If you could be any of the characters in this story, which would you be and why?

I'll post the answers on the "Class Bulletin Board" page.

Meet the Challenge!

Clipart of a pencil; Size=135 pixels wide

Here, I might put a weekly brain teaser, for example:

Three less than 4 times a number is greater than 4 times the sum of the number and 1. Find all such numbers.

Last week's answer: 4
Last week's winner: Brad

Please get in touch with any questions or comments on my site.