Make your own free website on Tripod.com
Home | Meet Your Teacher | TAKDANG ARALIN | PAGPAPAYAMAN NG KAALAMAN | KATUTURAN | PAGSUSUSRI AT PAGTALAKAY | PAGPAPAHALAGANG PANGKATAUHAN...

FILIPINO III

Welcome to my class!

Narito ang web site para sa Filip[ino 3 na magbibigay sa mga mag-aaral ng kaalaman sa mga pag-aaralan sa ating Filipino. Sana ugaliin niyong buksan ang web site natin sa Filipino
 
 
 
 
 
PAGPAPAYAMAN NG KAALAMAN
Ang buwaya ay isang uri ng hayop na inuugnay sa masamang pag-uugali ng tao. Buwaya ang itnatawag sa taong ganid o sakim sa lahat ng bagay.
Ang pagiging tuso, mapanlamang sa kapwa at labis magpatubo ng mga pautang ay pag-uuagling taglay ng isang buwaya.

PAGSUSURI AT PAGTALAKAY

PAGPAPAHALAGANG PANGKATAUHAN

Meet the Challenge!

Clipart of a pencil; Size=135 pixels wide

Here, I might put a weekly brain teaser, for example:

Three less than 4 times a number is greater than 4 times the sum of the number and 1. Find all such numbers.

EBALAWASYON
Sumulat ng isang pagpapaliwanag sa paksang "Walang Utang na Hindi Pinagbabayaran"

KATUTURAN

Clipart of a newspaper; Size=234 pixels wide

Here I might mention a story in the news that pertains to my subject and solicit opinions from the class. Or I might ask a question about material we covered in class, for example:

This week we read a great short story. If you could be any of the characters in this story, which would you be and why?

PAGLIKHA
1. Sa pamamagitan ng clay, humubog ng mga simbolong maari ninyong mabuo sa binasang akda.Ipaliwanag ang kaugnayan sa diwa ng nobela.
2. Sumulat ng mga slawakiang angkop sa diwa ng nobela.
3. Pagtalunan:"Alin ang mahalaga sa buhay ng tao:yaman o dangal ?"

Please get in touch with any questions or comments on my site.